Termeni si conditii

Sunati-ne

sau trimiteti-ne un mesaj in rubrica de contact.

0740 049 540
Articole recente
Cele mai comentate

Asociaţia Alegria a definit informații specifice legate de felul în care poți folosi acest site. Aici vei găsi informații despre modul în care acest site a fost conceput, astfel încât să fie accesibil oricui.
Termenii de utilizare şi condiţiile sunt actualizate periodic.

1. Condiţii generale pentru utilizarea site-ului
Site-ul asociatiaalegria.ro este în proprietatea şi administrarea Asociaţiei Alegria. Atunci când accesaţi site-ul şi utilizaţi conţinutul lui, înseamnă că acceptaţi implicit condiţiile generale de acces şi utilizare detaliate mai jos.

2. Dreptul la proprietate intelectuală
Asociaţia Alegria se consideră a fi autorul site-ului www.asociatiaalegria.ro. Imaginile şi textele integrate în acest site sunt proprietatea Alegria sau a unor terţi care au autorizat Asociaţia Alegria să le utilizeze.
Reproducerea digitală sau pe hârtie a conţinutului prezentat este autorizată fără niciun fel de constrângere, doar dacă este destinată uzului strict personal.
Dacă informaţia de pe asociatiaalegria.ro este folosită în scop comercial sau pentru a fi prezentată în public (seminarii, training-uri, conferinţe etc), atunci va trebui să fie menţionată sursa. (Sintaxa recomandată: “Informaţie preluată de pe site-ul www.asociatiaalegria.ro“).

3. Modificări ale conţinutului site-ului
Asociaţia Alegria îşi rezervă dreptul de modificare a conţinutului de pe site, fără niciun fel de preaviz. Asociaţia Alegria nu este responsabilă pentru felul în care este utilizat conţinutul site-ului sau pentru implicaţiile care ar putea decurge din utilizarea acestuia.

4. Legături către alte site-uri
Site-ul  asociatiaalegria.ro conţine legături către alte site-uri. Aceste link-uri au fost incluse numai pentru a servi intereselor dumneavoastră de informare. Asociaţia Alegria nu este responsabilă de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri.

5. Modificări ale termenilor şi condiţiilor generale
Asociaţia Alegria îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau retrage termenii şi condiţiile generale de utilizare a site-ului în orice moment şi fără preaviz. Orice utilizare a site-ului după schimbarea acestor condiţii înseamnă implicit că sunteţi de acord cu modificările apărute.

6. Politica de confidenţialitate
Atunci când vizitaţi site-ul Asociaţia Alegria, e posibil să vi se ceară informaţii personale (de ex. numele, adresa de e-mail) pentru a avea acces la anumite servicii oferite de noi. Aceste servicii pot include newsletter-e, înscrieri online la evenimente sau alerte periodice.
Pentru a respecta dreptul dumneavoastra la confidenţialitate, informaţiile pe care ni le oferiţi nu vor fi folosite decat de Asociaţia Alegria. Nu închiriem, vindem sau înstrăinăm sub nicio formă datele abonaţilor noştri unor terţe părţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau la solicitarea unor organisme de stat abilitate.
Pentru a ne îmbunătăţi serviciile, este posibil să culegem date legate de interesele utilizatorilor site-ului nostru faţă de anumite subiecte. Cu exceptia cazurilor în care se menţionează obligativitatea păstrării confidenţialităţii în momentul solicitării datelor, Asociaţia Alegria îşi rezervă dreptul de a le folosi sau publica în contextul unor studii sau al unor aplicatii cu caracter educaţional.

7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul Asociația Alegria cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a vă furniza cea mai buna experiență posibilă, ne concentram pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.
Asociația Alegria cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

Asociația Alegria este o persoana juridica română, care are ca obiect principal de activitate derularea proiectelor educative școlare, identificată prin CUI 31207406, cu sediul în Florești, strada Răzoare, numărul 7C/6, Cluj Napoca și este reprezentată legal de dna. Pop Delia Georgeta –  Președinte.

Asociația Alegria respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Asociația Alegria prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării proiectelor și/sau participării la activități organizate de către noi.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu buna știință, de buna voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea Asociației Alegria, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, etc., prin abonarea la newsletter (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți acest newsletter) etc.

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si condiții nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale.

 

Asociația Alegria nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează Asociația Alegria?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul www.asociațiaalegria.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul unei bune comunicări, trimiterii de prezentări ale asociației și ale activităților desfășurate precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Asociația Alegria va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, etc

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Asociația Alegria, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt vizitatori (utilizatori) ai website-ului.

Puteți refuza oricând prelucrarea datelor personale sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopul trimiterii newsletter-ului, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizata nu va mai primi informări prin email.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in scopul comunicării (trimitere de buletine informative).

Asociația Alegria va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine este destinatarul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarul datelor este Asociația Alegria.
Destinatarii datelor mai pot fi: autorități publice centrale si locale, autorități judecătorești, politie, parchet (in limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate.
Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Asociația Alegria și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.
Când veți dori să nu mai primiți newsletter sau materiale informative din partea Asociației Alegria, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relația cu Asociația Alegria, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal


În vederea realizării scopului menționat, Asociația Alegria va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților asociației, până în momentul în care dumneavoastră veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației in care Asociația Alegria prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim).

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode și tehnologii de securitate, împreuna cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Asociația Alegria depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul Asociației Alegria. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri si măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.

Aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de informare, utilizând, daca este cazul, funcția de dezabonare inclusa în materialele de informare.

În cazul în care, dumneavoastră, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Asociația Alegria poate:

  • fie să perceapă o taxa rezonabila ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne scrieți un email la adresa contact@asociațiaalegria.ro.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandam să verificați la fiecare utilizare a website-ului prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului asociatiaalegria.ro, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de  24.07.2018